Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 18/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Biłgoraju z 2016-03-02

I C 152/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 7 października 2019

Data publikacji: 23 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

ustawowa odsetka za opóźnienie, dzień zapłaty, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • ustawowa odsetka za opóźnienie, dzień zapłaty, rejonowy lublin, umowa kompleksowa, sprzedaż energii elektrycznej, zachód, skapitalizowana odsetka ustawowa, elektroniczne postępowanie upominawcze, zapłata należności za energię, podstawa żądania należności, energia elektryczna zgodnie, pozwany, uprzywilejowany sposób, sprawa ponoszenia, aktualna taryfa, zainicjowanie procesu, odbiór energii elektrycznej, zadłużenie w łącznej wysokości, wypadek uwzględnienia powództwa, zawarcie umowy dostawy
Zobacz»

III Ca 267/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

ustawowa odsetka za opóźnienie, dzień zapłaty, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • ustawowa odsetka za opóźnienie, dzień zapłaty, cennik i regulamin, faktura, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, zgodność z oryginałami kopii, zawarta umowa o świadczenie, umowa o świadczenie usługi, egzemplarz umowy, należność, styczeń, okres obowiązywania umowy, grudzień, własnoręczny podpis, zasada obiegu, brak woli kontynuowania, obecny wierzyciel, bardzo ważne znaczenie, treść omawianej umowy
Zobacz»

VIII C 3002/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 stycznia 2018

Data publikacji: 26 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, dostarczony gaz, nota odsetkowa, ustawowa odsetka za opóźnienie, dostawa gazu, kwota, pozwany, faktura, ilość zakupu, prawo własności zbiornika, rzetelność sporządzenia, propan butanu, pięć dokumentów, odpowiedź na sprzeciw, dokument księgowy, sztywnym charakterze, wynajem zbiorników, zakup gazu, umowa, gaz płynny
Zobacz»

V GC 993/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 11 września 2017

Data publikacji: 27 marca 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • należność główna, pozwany, ustawowa odsetka za opóźnienie, pełnomocnik powódki, zapłata, zasądzenie ustawowych odsetek, termin płatności, upływ terminu spełnienia świadczenia, faktura korygująca, część nakazu zapłaty, roszczenie o odsetki, spełnienie świadczenia głównego, umowa sprzedaży, dłużnik, roszczenie główne, uznanie niewłaściwe, zapłata w postępowaniu nakazowym, powódkę należności, część dotycząca zasądzenia, termin zapłaty
Zobacz»

I C 483/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • ustawowa odsetka za opóźnienie, uznanie powództwa, pozwany, zasądzone świadczenie, wniosek o rozłożenie, opłata za energię elektryczna, energia elektryczna do lokalu, rozłożenie na raty, energia elektryczna i gaz, ustawowa odsetka od kwot, umowa sprzedaży energii elektrycznej, zadłużenie wobec powoda, sądu sytuacji, niepowetowana szkoda, obejście prawa, świadczenie na raty, opuszczenie lokalu, rata w wysokościach, lublin, opłata za mieszkanie
Zobacz»

V GC 2216/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 lutego 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • operator pocztowy, monit, wiadomość elektroniczna, sklejka szalunkowa, ustawowa odsetka za opóźnienie, wydanie na zewnątrz, zapłata, pozwany, dzień po terminie płatności, dzień od dostarczenia, dzień nadania, faktura vat, potwierdzenie nadania, prawidłowo wystawiona faktura, treść umowy zlecenia, pięć dni, zapłata kwot, cena towaru, doręczenie, wydział gospodarczy w składzie
Zobacz»

XIII Ga 301/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 5 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, ustawa o terminach, ustawowa odsetka za opóźnienie, wierzyciel, koszt windykacji, pozwany, wezwanie do zapłaty, uznanie długu, odzyskanie należności, zapłata, kosztów odzyskania, działanie pełnomocników, postępowanie apelacyjne w związku, poprzednia wersja, uzasadniona wysokość, wystosowanie, przelew wynagrodzenia, ocena dowodowa
Zobacz»

I C 54/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2017

Data publikacji: 21 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna do lokalu, opóźnienie od kwot, umowa kompleksowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, należność, istnienie i wysokości długów, odsetka za opóźnienie, kolejność na poczet zaległa, proces cały, potwierdzenie przelewu, żądanie w związku, kwota, wpłata w dniach, dalsza suma, załączona faktura, zaspokojenie żądania, cały dług, całość żądania powoda, sposób zarachowania
Zobacz»

VIII C 1678/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2019

Data publikacji: 28 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, sprzedaż na raty, wymagalność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, umowa sprzedaży, część umówionej ceny, cena urządzenia, nieuiszczoną część, brak wykonania zobowiązania, umowa o świadczenie usługi, operator, ustawowa odsetka za opóźnienie, abonent, harmonogram, pozwana rata, elektroniczne postępowanie upominawcze, opóźnienie od kwot, termin płatności, dłużnik
Zobacz»

II C 271/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 listopada 2019

Data publikacji: 24 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, wyrób medyczny, dzień wniesienia pozwu, należność główna, zapłata, zapłata odsetek za opóźnienie, pozwany szpital, pozwany, przywołana umowa, dostawa wyrobów, wojewódzki szpital, pozew do dnia zapłaty, ustawowa odsetka za opóźnienie, faktura, próby ugodowe, rata w wysokościach, zapłata od kwot, złożenie pozwu, poprzedzający dzień, umorzenie odsetek
Zobacz»

IV C 1468/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • tysiąc, kwota, odpowiednie faktury, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, opóźnienie, kwota należności główna, odpowiednie odsetki, pięć tysięcy, własne zobowiązanie, sukcesywna dostawa, listopad, pozew, na raty, instytut badawczy, czerwiec, sprzeciw od nakazu zapłaty, październik, zasądzone świadczenie, nadanie w urzędzie pocztowym
Zobacz»

IV GC 513/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2019

Data publikacji: 18 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, strona powodowa, ustawowa odsetka za opóźnienie, duplikat, wezwanie, zapłata, naprawa, podstawa do zapłaty, kabel średniego napięcia, uszkodzony kabel, uszkodzenie kabla, zapłata należności, korespondencja elektroniczna, odpis pozwu i nakaz, weryfikacja podstaw, pozwany, dokument, należność główna, pozew i nakaz zapłaty, opóźnienie od kwot
Zobacz»

V GC 2531/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 25 maja 2018

Data publikacji: 26 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, faktura vat, termin zapłaty w transakcjach, skapitalizowana odsetka za opóźnienie, zapłata, zaległe odsetki, pozew, ustawa o terminach, pozwany, towar, preliminarz, skapitalizowana odsetka ustawowa, zakup od powoda, ustawowa odsetka za opóźnienie, zasadność dochodzenia, kwota, stopa procentowa, należność główna, wierzyciel, wysokość odsetki
Zobacz»

I C 1472/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 10 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, produkt farmaceutyczny, faktura, odsetka, listopad, wysokość odsetek za zwłokę, wniosek o rozłożenie należności, elektroniczny protokół rozprawy, koszt postępowania mediacyjnego, wierzyciel, odsetka w wysokości odsetek, rata, pozwany, siedziba, mediacja, odsetki ustawowe, odsetka maksymalna, dłużnik
Zobacz»

III Ca 268/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2017

Data publikacji: 7 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • silna moc, koperta pocztowa, odsetka od kwot, administracja zasobów, wierzyciel roszczenia, spóźnione twierdzenie i dowód, pozwany, przyznane świadczenie, zasób komunalny, koszt opieki osoby trzeciej, śródmieście w łodzi, ustawowa odsetka za opóźnienie, razie uchybień, wezwanie do zapłaty, terminowa płatność, uchybienie terminu płatności, rzekome pismo, sporne pismo, szczegółowa interpretacja, charakter odsetek za opóźnienie
Zobacz»

VIII C 333/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • należność główna, opóźnienie od kwot, spłata zadłużenia, ustawowa odsetka za opóźnienie, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, operator, umowa o świadczenie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dokument księgowy, postępowanie upominawcze, potwierdzenie dokonania transakcji, otrzymywanie faktur, czas opóźnienia, rozliczenie z klientami, nakaz zapłaty, kserokopia umowy, konto powoda, list dłużników, świadczenie główne
Zobacz»

I C 756/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 30 marca 2017

Data publikacji: 9 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • zawarte porozumienie, odsetka, skapitalizowana odsetka, pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, opłata abonamentowa, pozwany, należność w łącznej wysokości, zmiana stosunku prawnego, należność główna, koszt związany z dochodzeniem, infolinia, dzień wniesienia pozwu, pierwsza rata, termin rozprawy, opóźnienie, roszczenie o zapłatę należności, ewentualne odsetki, umowa o świadczenie usługi, opłata kancelaryjna
Zobacz»

VI GC 21/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 23 marca 2016

Data publikacji: 24 maja 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, umowy franchisingowe, kwota, kara umowna, pozwany, plan naprawczy, sklep w miejscowości, pozwany produkt, rentowność, placówka, umowa sprzedaży, miesięczny okres wypowiedzenia, materiał reklamowy, sklep samoobsługowy, faktura vat, rozwiązanie umowy, charakter niepieniężny, program naprawczy, polecenie zapłaty, powodów umów
Zobacz»

I C 262/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • umowa abonencka, radio i telewizja, regulamin promocji, telewizja kablowa, aneks do umowy, ustawowa odsetka za opóźnienie, rabat, kurator, operator, odsetka maksymalna, dekoder, stopa, wysokość odsetek ustawowych, umowa o świadczenie usługi, abonament, przyznana ulga, wysokość odsetek za opóźnienie, internet, zwrot ulgi, ramy promocji
Zobacz»

I ACa 899/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 18 stycznia 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • oświadczenie woli, ustawowa odsetka za opóźnienie, okres rozliczeniowy, przedmiotowe pismo, termin płatności, pozwany, nota odsetkowa, usługa dystrybucji, obejmujący okres, faktura, pozwana energia elektryczna, nowy właściciel nieruchomości, wypowiedzenie umowy, wykazanie umocowania do działania, dostarczanie energii, pozwana spółka, stosunek cywilnoprawny, energia elektryczna i świadczenie, zniesienie stosunku, sprzedaż
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Józefa Juda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Osoba, która wytworzyła informację:  Tadeusz Jodłowski
Data wytworzenia informacji: